FORSIDERÅDGIVNINGGRATIS RETSHJÆLPFIND EN ADVOKAT

GRATIS RETSHJÆLP

OFFENTLIG RETSHJÆLP

Økonomiske betingelser
Du kan få offentligt tilskud til at dække en del af advokatregningen, hvis din indtægt ikke er for høj.

Den almindelige retshjælp
Den almindelige retshjælpsordning er skruet sådan sammen, at det offentlige betaler 75 pct. af advokatregningen, når regningen ikke overstiger 980 kr.

Du skal selv betale 25 pct. af regningen - og vil således højst komme til at betale 245 kr. selv.

Den udvidede retshjælp
Hvis du er havnet i en tvist med en modpart, hvor der dog er udsigt til et forlig, har du mulighed for at få udvidet retshjælp. Her udgør det offentlige tilskud maksimalt 2.240 kr. Du skal selv betale 50 pct. af regningen.

Får du udvidet retshjælp til dækning af en advokatregning på 2.240 kr., kommer du altså højst af med 1.120 kr.

Får du retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces, betaler staten dog hele vederlaget.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager:

FRI PROCES

Fri proces betyder, at du ikke kommer til at betale omkostningerne ved at føre en retssag. Selv om du skulle tabe sagen, hænger du ikke på regningen. Statskassen betaler, hvad det har kostet at føre sagen for dig.

Advokaten hjælper dig gratis med at ansøge om fri proces. Det er gratis, hvis det kan holdes inden for rammerne af den offentlige retshjælp.

Tre betingelser skal være opfyldt, før du kan få fri proces:

Der kan også gives fri proces i sager af principiel karakter, hvis sagen har almindelig offentlig interesse, eller hvis den har væsentlig betydning for din situation.

Ansøgning om fri proces skal sendes til statsamtet. Giver statsamtet afslag på fri proces, kan afgørelsen ankes til Civilretsdirektoratet.
 
RETSHJÆLPSFORSIKRING

De fleste borgere i dette land har en retshjælpsforsikring. Har du en sædvanlig familieforsikring med indbodækning, en kaskoforsikring på bilen eller lystbåden eller en villa- og fritidshusforsikring, vil disse forsikringer normalt også indeholde bestemmelser om, at forsikringsselskabet dækker omkostninger for dig i forbindelse med visse retssager.

Retshjælpsforsikringen dækker ikke skattesager, visse skilsmisse-og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder. Advokaten kan fortælle dig om muligheden for dækning i netop din sag.

Forsikringen dækker kun, når du har sat en advokat på sagen. Du kan ikke få dækket udgifterne til en retssag, før forsikringsselskabet har sagt god for det.

Reglerne om retshjælpsforsikring er vanskelige, så det vil måske kunne betale sig for dig at drøfte sagen igennem med en advokat, f.eks. i Advokatvagten.

Få flere informationer om retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces på www.domstol.dk