FORSIDERÅDGIVNINGGRATIS RETSHJÆLPFIND EN ADVOKAT

RÅDGIVNING

ERHVERVSRÅDGIVNING

Advokaterne i Randers beskæftiger sig med rådgivning af små og mellemstore erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, i Randers og omegn. Rådgivningen består typisk i retssager, inkasso, rådgivning om fast ejendom, herunder udlejning, ansættelsesret, bistand ved salg og køb af erhvervsvirksomheder, stiftelse af selskaber og generationsskifte.

Fælles for disse rådgivningsområder er det, at det typisk er en fordel for erhvervsvirksomhederne at inddrage advokaten på så tidligt et tidspunkt som muligt. Det giver typisk det bedste resultat - og de laveste omkostninger. Forebyggende arbejde er bedre end "brandslukning".

De fleste advokater vil meget gerne deltage i et møde på en erhvervsvirksomhed for at drøfte et evt. samarbejde. Hvis du har konkrete opgaver, der skal løses, kan advokaten for det meste give et tilbud på, hvad det vil koste.

Advokater fungerer også gerne som sparringspartnere for en virksomhed. Det betyder, at advokaten står til rådighed i det daglige og aktivt tager del i virksomhedens liv.

Advokaten kan måske være inspirator eller igangsætter for udviklingsplaner. Hvis du er interesseret i at høre om mulighederne for et sådant samarbejde er du velkommen til at kontakte et af vore medlemmer.

Hvis du er medlem af en brancheforening eller lign. vil en af vore advokater gerne påtage sig at holde et foredrag om et emne, som interesserer jer, f.eks. ansættelsesret, generationsskifte, IT jura eller lign.

BOLIGRÅDGIVNING

Vi yder alle formere for assistance i forbindelse med boligkøb. Vi har overblikket over hvilke ting du skal være opmærksom på, bl.a. om budgettet holder, hvor langt du vil gå i en forhandling, valg af lån, gennemgang af tilstandsrapport, skøde o.m.a.

Din boligadvokat sørger for, at du er i trygge hænder hele vejen igennem boligkøbet.


 
PRIVATRÅDGIVNING

Advokater indenfor privatområdet beskæftiger sig typisk med strafferet, familieretssager, udfærdigelse af testamenter, ægtepagter og lignende, dødsboer og arvesager og alle andre sager, der vedrører din privatøkonomi.

Nogle gange er det muligt at få betalt advokathonoraret af det offentlige eller af dit forsikringsselskab - se under gratis retshjælp.

Mange mennesker har brug for et testamente, f.eks. hvis man lever papirløst sammen eller hvis man i et parforhold har børn fra tidligere forhold. Det er en kompliceret sag at få lavet et testamente, der tager højde for netop din familiesituation. Derfor bør du søge kvalificeret hjælp - et testamente er ikke en standardvare.

Hvis du er medlem af en forening, og I har lyst til at høre mere om et privatjuridisk emne, er du velkommen til at kontakte et af de medlemmer, der beskæftiger sig hermed. De fleste advokater vil gerne stille op til et sådant arrangement.